0
Ngageuri Dina Sujud Iedul Fitri
Ngageuri Dina Sujud Iedul Fitri

Sajadah titilam hate nu pasrah nyuubkeun cirumasa nu murubut tina panon rasa sarta nitipkeun kalaip diri nu salilana paanggang jeung sa...

Baca selengkapnya »

0
Wilujeng Boboran Syiam 1435 H
Wilujeng Boboran Syiam 1435 H

Batin nu usik nyaliksik diri Bilih kasabit kaciwit ati Karumpak ungkara basa Kadudut kalindu qalbu Mugia Ridho galih jembar Pang...

Baca selengkapnya »

1
Tandon
Tandon

Ti dieu kuring mentangkeun tekad rek maser angen-angen nu telenges nu ngagunasika papada manusa bongan urang diwaris wawanen pikeun ta...

Baca selengkapnya »

0
Surat Ti Batukaras
Surat Ti Batukaras

'Na teu waas mireungeuh nangtawingna cadas nu nyacas jeung tingkulamprengna jalma nu karoneas? Boa-boa Guha Karang Legok Pari nu ...

Baca selengkapnya »

0
Tanah Sunda
Tanah Sunda

Kawih tingtrim nu kamari suling jeung jentreng kacapi haleuang paku sarakan galindeng bujang jeung lanjang kiwari geus ilang musna geu...

Baca selengkapnya »

0
Patanjala
Patanjala

Ti ajalina kuring ditibanan pancen nembus gunung meulah lengkob atawa mapay bubulak jeung padataran Ti dituna kuring dipilih malidkeu...

Baca selengkapnya »
 
 
Top