0
Kecap Sesebutan Waktu
Kecap Sesebutan Waktu

SESEBUTAN WAKTU DINA SAPOE SAPEUTING Wanci janari gede : kira-kira tabuh 01.00 - 03.00 peuting Wanci janari leutik : kira-kira...

Baca selengkapnya »

0
Dongeng Sasakala Banteng Tandukan
Dongeng Sasakala Banteng Tandukan

Ceuk dongeng, baheula mah banteng teh teu boga tanduk. Nu tandukan mah kuda. Nya, pangna banteng tandukan oge, eta teh pamere kuda! Kieu...

Baca selengkapnya »

0
Saung Angklung Mang Udjo Jadi Kampung Sunda
Saung Angklung Mang Udjo Jadi Kampung Sunda

Geus teu anéh pikeun urang Padasuka mah, upama aya turis asing ngadongdon wewengkonna. Ti taun 1970-an, geus réa wisatawan nu ngulampren...

Baca selengkapnya »

0
Dongeng Sasakala Kuda
Dongeng Sasakala Kuda

Jaman baheula beh ditueun baheula waktu sasatoan barisa keneh ngomong cara jelema, di hiji leuweung aya hiji sato gede. Eta sato ngadeng...

Baca selengkapnya »

0
Dilangit Bandung Bulan Keur Mayung
Dilangit Bandung Bulan Keur Mayung

DILANGIT BANDUNG BULAN KEUR MAYUNG (Cipt. Mang Koko) Jangjang peuting geus ngalingkung Ngarungkupan dayeuh Bandung anu Hibar sinar ...

Baca selengkapnya »

0
Diamputasi Suku
Diamputasi Suku

Dokter: “Aya dua wartos anu bade didugikeun ka Bapa. Anu kahiji wartos pikabungaheun, anu hiji deui wartos pikasediheun. Bapa bade nguping...

Baca selengkapnya »
 
 
Top