0
Tatakrama Basa Sunda
Tatakrama Basa Sunda

Nurutkeun panalungtikan Tatakrama Basa Sunda atawa sok disebut oge UNDAK USUK BASA SUNDA (UUBS) teh wangunna saperti kieu: I. RAGAM...

Baca selengkapnya »

0
Dongeng Sasakala Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau
Dongeng Sasakala Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau

Jaman baheula di pulo Jawa beulah Kulon, ngadeg hiji karajaan nu diratuan ku Prabu Rakata. Sang Prabu kagungan putra dua. Anu cikal jene...

Baca selengkapnya »

0
Pituduh Singget Tiori Drama
Pituduh Singget Tiori Drama

A. DRAMA JEUNG RUPA-RUPA ISTILAH SEJENNA Pintonan nu dipintonkeun di pentas (panggung) sok aya nu nyebut drama, sandiwara, tunil ata...

Baca selengkapnya »

0
Blantek
Blantek

Di daerah Bogor terdapat beberapa kesenian teater rakyat. Salah satu diantaranya seni Blantek. Seni Blantek yang berada di daerah Bogor ...

Baca selengkapnya »

0
Dongeng Sasakala Gagak Jadi Hideung
Dongeng Sasakala Gagak Jadi Hideung

Jaman baheula aya oray sanca keur nawu balong. Sungutna ngegel kana tangkal huni, buntutna beulah dieu dibeulitkeun kana pancuh tambakan...

Baca selengkapnya »

0
Gelo
Gelo

Sabada dibejaan aya pasen rumah sakit jiwa nu kabur. Satpam geuwat indit neangan. Jog manehna ka hiji imah nu teu jauh ti eta rumah saki...

Baca selengkapnya »
 
 
Top