0
Bab Guru Mursyid
Bab Guru Mursyid

Guru Mursyid Dawuhan Allah: Hartina: " Tuluy maranéhna panggih jeung saurang hamba di antara hamba-hamba Kami, anu geu...

Baca selengkapnya »

0
Bab Kaopat Elmu Daya Laduni
Bab Kaopat Elmu Daya Laduni

Kitab Élmu Tasauf Titinggal Jagasatru Kitab Kaopat Élmu Daya Laduni Guaran Ki Jagasatru VI Dina hakékatnya diajar ...

Baca selengkapnya »

0
Kitab Katilu Hakekat Tujuh Lapis Bumi Jeung Langit, Roh Jeung Jasad Manusa
Kitab Katilu Hakekat Tujuh Lapis Bumi Jeung Langit, Roh Jeung Jasad Manusa

Kitab Élmu Tasauf Titinggal Jagasatru Kitab Katilu Élmu Pilampahan Nu Rek Maot BAB II - Hak é kat Tujuh Lapis Bumi Jeung L...

Baca selengkapnya »

0
Kitab Katilu Elmu Pilampahan Nu Rek Maot (Maot Jeung Rukun Islam)
Kitab Katilu Elmu Pilampahan Nu Rek Maot (Maot Jeung Rukun Islam)

Kitab Élmu Tasauf Titinggal Jagasatru Kitab Katilu Élmu Pilampahan Nu Rek Maot BAB II - Maot Jeung Rukun Islam Ari ruku...

Baca selengkapnya »

0
Kitab Katilu Elmu Pilampahan Nu Rek Maot (Tujuh Jalan Maot)
Kitab Katilu Elmu Pilampahan Nu Rek Maot (Tujuh Jalan Maot)

Kitab Élmu Tasauf Titinggal Jagasatru Kitab Katilu Élmu Pilampahan Nu Rek Maot Sugan aya mangpaatna ka anu keresa leukeun ...

Baca selengkapnya »

0
Kitab Kadua Elmu Kajadian Manusa
Kitab Kadua Elmu Kajadian Manusa

Kitab Élmu Tasauf Titinggal Jagasatru Kitab Kadua BAB II - Élmu Kajadian Manusa Dawuhan Allah: “ Ma asolakum min h...

Baca selengkapnya »

0
Kitab Kadua Elmu Kajadian Alam
Kitab Kadua Elmu Kajadian Alam

Kitab Élmu Tasauf Titinggal Jagasatru Kitab Kadua BAB I - Élmu Kajadian Alam Dawuhan Allah: “ Sumastawa illassama-i wahiya du...

Baca selengkapnya »

0
Kitab Kahiji Elmu Jasad Manusa
Kitab Kahiji Elmu Jasad Manusa

Kitab Élmu Tasauf Titinggal Jagasatru Kitab Ka Hiji Élmu Jasad Manusa Sabada urang ngabandungan Bab Kajadian Dunya jeung Kaj...

Baca selengkapnya »

0
Elmu Hirup
Elmu Hirup

Hirup mah kudu pinter ngigelanana . Kitu cenah cek kolot oge. Lain hartina kudu engklak-engklakan jiga nu gelo, tapi maksudna kudu bisa ...

Baca selengkapnya »

0
Belajar Dari Pengembala Itik
Belajar Dari Pengembala Itik

Ngangon meri  adalah pekerjaan menggembala itik. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bebek itu itik. Tetapi bagi sebagian orang Sund...

Baca selengkapnya »

0
Estetika Sunda Tina Babasan Sareng Paribasa
Estetika Sunda Tina Babasan Sareng Paribasa

Alam dunya nu éndah ieu dicipta ku Pangeran. Kusabab diciptana ku Pangéran, tangtu rupa atawa wanguna hadé jeung sampurna. Kasampurnaan ...

Baca selengkapnya »
 
 
Top