0
Sajadah titilam hate nu pasrah
nyuubkeun cirumasa nu murubut tina panon rasa
sarta nitipkeun kalaip diri
nu salilana paanggang jeung sanubari
dina sela-sela du'a
kuring tamada:

"Gusti Nu Maha Wisesa,
pareumkeun ieu nu ngabebela dina dada
ku hujan kaheman nu rohaka
sarta leyurkeun ieu batu dina kalbu
ku gada pangriksa nu tohaga"

Sajadah titilam sukma nu leah
jadi saksi
nu ngageuri merih susucining diri

Bandung, Iedul Fitri 1995

Copyright © Tatar Pasundan
Salajengna
Dupi ieu postingan pang énggalna.
Sateuacana
Posting Lama

Posting Komentar

 
Top