1
Tandon
Tandon

Ti dieu kuring mentangkeun tekad rek maser angen-angen nu telenges nu ngagunasika papada manusa bongan urang diwaris wawanen pikeun ta...

Baca selengkapnya »

0
Surat Ti Batukaras
Surat Ti Batukaras

'Na teu waas mireungeuh nangtawingna cadas nu nyacas jeung tingkulamprengna jalma nu karoneas? Boa-boa Guha Karang Legok Pari nu ...

Baca selengkapnya »

0
Tanah Sunda
Tanah Sunda

Kawih tingtrim nu kamari suling jeung jentreng kacapi haleuang paku sarakan galindeng bujang jeung lanjang kiwari geus ilang musna geu...

Baca selengkapnya »

0
Patanjala
Patanjala

Ti ajalina kuring ditibanan pancen nembus gunung meulah lengkob atawa mapay bubulak jeung padataran Ti dituna kuring dipilih malidkeu...

Baca selengkapnya »

0
Nu Balik Ngungsi
Nu Balik Ngungsi

Ka dieu deui kuring masrahkeun diri sanggeus ngasruk ditutur-tutur ku musuh sanggeus leuseuh dibulen geugeuleuh Ka dieu deui kuring ba...

Baca selengkapnya »

0
Insun Medal Insun Mandangan
Insun Medal Insun Mandangan

Hiliwir angin peuting nyusup sanubari anu keu'eung Nu bimbang dina hate ieu, hoyong di cobi dina hirup ieu Namung abdi teu tiasa nyi...

Baca selengkapnya »
 
 
Top