0
Kuring hiji jalma
Nu tuna harta katut harti
Moal matak seseleket
Moal matak kekedemes
Isin ku lampah teu payus

Isin ku Allah SWT
Ku balarea ?
Ku salira ?
Sami nun
Isin mun nu goreng deukeut diri

Sieuh sing jauh
Teu melang teu nineung
Talajak teu uni
Piceun ka sabrang
Kaditu sina palid teu balik deui

Iis Nur Aisyah
Bdg, 090413

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top