0
Baju kameja surup jeung dasina
Mobil mewah harga nu pangmahalna
Pamajikan geulis emas berlian teu kaitung
Deposito numpuk di unggal bank

Naon deui atuh nu diudag
Naon deui atuh nu tacan kahontal
Naon deui atuh nu rek dicokot
Naon deui atuh anu rek disumputkeun

Dimana disumputkeunna
Geuningan geus teu kawadahan bakating loba hartana
Wadah jeung tempat nyumputna geus teu sanggupeun
Hooooonnnng atuh katara ku sararea akhirna

Euleuh-euleuh naha bet dipolice line
Imah-imahna, Villa-villana, kebon-kebonna jeung sajabana
Naha nyonya geulisna bet ngonci maneh teu nampi tamu
Naha bet dibajuan loreng leungeun dibangkol

Eleuh
Paingan teu amanah
Paingan poho di temah wadi
Paingan atuh paingan

Iis Nur Aisyah
Bdg, 190413

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top