0
Kuring hayang cicing di hiji dunya
dina kasatiaan laut jeung katiginan langit;
nu surti nampa cinyusu jeung kolomberan,
nu ayem kasaput mega jeung reueuk
antara ombak rohaka jeung hiliwir angin
saestuna aya geter angen-angen
ari mega hideung jeung gumilang bentang
tepung dina ringkang jeung kahayang

Kuring hayang cicing di hiji dunya
dina kaihlasan tur kaasih bumi;
nu nebarkeun sugrining binih tutuwuhan,
nu sadrah nadah sarwaning tapak
antara kuring jeung tutuwuhan
saestuna ukur nganti kaasih Pangeran
antara kuring jeung pirang-pirang tapak
tepung 'na pirang-pirang talajak

Kuring hayang cicing di hiji dunya
nu ngagumulungkeun bentang, ombak, jeung tapak
kuring hayang cicing di hiji dunya
samemeh nohonan panggupay Anjeunna

Etti R.S.
Bandung Kaler, Oktober 1999

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top