0

Lanyun deui
Lanyun deui
Manyun deui
Manyun deui

Euuhh beakkeun ku batur
Euuhh karebut ku anu lian
Euuhh dipaok ku anu sejen
Euuhh bengkok tikoro taah ngaranna

Sabar bageur
Tong hariwang
Tong ambek
Tong handeueul

Teu nanaon bengkok tikoro
Tandaning lain milik
Tandaning tacan milik diri
Keun hiji waktu aya milik nu teu disangka-sangka

Kenging : INA

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top