0

Hurungkeun tiup seuneuna
Ulah kagok alah batan
Henteu pira ngawitanna
Kareret sakolebatan

Sireum malayuna Semut
Diapalkeun langkung sae
Ngareret terasna imut
Geuningan bet emut bae

Dikiloan sabaraha
Dijual ngaran kararas
Kumaha atuh kumaha
Hoyongna papendak teras

Dagang baju-baju kaos
Pagaweanna Mang Nono
Naha salira ngaraos
Aya nu nyimpen kasono

Iis Nur Aisyah
Bdg, 050413

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top