0

Sakocepat
Sakedapan
Teu euleum-euleum
Ngaku pangjagona
Ngaku pang pahlawanna

Tabe kahayangna
Sumuhun dawuh nungtutna
Oke Bos
Oke Tuan
Oke Juragan
Karesepna kitu ku balarea

Dipuja-dipuji hayang kataji
Dipunjang-dipunjung hayang disanjung
Aeh-aeh cape atuh kudu kitu gawe mah
Pan lain kudu silih pikanyaah antara urang teh?

Kenging : INA

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top