0
Poe ieu
Cimata ragrag teu kabendung
Ngabageakeun anjeun nu menta dihampura

Poe ieu
Anjeun datang lain salaku patandang rek tarung
Ngadu jajaten atawa kadugalan

Tapi
Anjeun datang ngarumpuyuk lir kapuk kaibunan
Teu daya teu upaya

Duuuhhh
Gusti Nu Maha Suci
Sapertos kieu geuning cocobi kanggo abdi

Gering batin rosa parna
Antara ngahampura atawa henteu

Kenging : INA

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top