0
Sugan Teh Bulan
Sugan Teh Bulan

Kahayang mah sareundeuk saigel bari sabobot sapihaneam Aiih,geuningan teu salawasna impian luyu jeung kabagjaan Sugan kuring teh anjeu...

Baca selengkapnya »

0
Bulan Nineung, Bulan Nu Saha
Bulan Nineung, Bulan Nu Saha

Bulan nineung bulan saha bulan pangharepan bulan urang duaan Bulan nineung bulan saha bulan karisi-kamelang bulan lin nu duaan

Baca selengkapnya »

0
Bengkok Tikoro
Bengkok Tikoro

Lanyun deui Lanyun deui Manyun deui Manyun deui Euuhh beakkeun ku batur Euuhh karebut ku anu lian Euuhh dipaok ku anu sejen Euuhh...

Baca selengkapnya »

0
Kareret
Kareret

Hurungkeun tiup seuneuna Ulah kagok alah batan Henteu pira ngawitanna Kareret sakolebatan Sireum malayuna Semut Diapalkeun langkung...

Baca selengkapnya »

0
Panggede
Panggede

Jep jempe...aya panggede liwat Tong ribut atuh Omat tong mungpang kahayangna Sumuhun dawuh ...jigana aman Teu langkung Pangersa Bak...

Baca selengkapnya »

0
Hayang Kataji
Hayang Kataji

Sakocepat Sakedapan Teu euleum-euleum Ngaku pangjagona Ngaku pang pahlawanna

Baca selengkapnya »

0
Akal Bulus
Akal Bulus

Adul keur maen bal di buruan imah tatanggana, keur anteung maen bal sorangan, balna di sepak satarikna keuna kana kaca jandela nepi ka pe...

Baca selengkapnya »

0
Cinta Sajati
Cinta Sajati

Ti anggangna ieu duriat. Ngalir cinta tali asih dina getih. Saraga sabatin sahaté. Raga anjeun aya dina jiwa abdi. Jiwa anjeun aya d...

Baca selengkapnya »

0
Nyamos
Nyamos

Kuntang-kinteung Kamana atuh melang Tengah peuting kululuasan Teu basa teu carita Diantosan, nyamos Deudeupeun, bakating sieun Nga...

Baca selengkapnya »

0
Nguyung
Nguyung

Asih urang teh bet dugi dieu ning Abot geulis paturay teh Longkewang asa di awang-awang Nguyung asa dialungkeun ka walungan

Baca selengkapnya »

0
Balad Kuring
Balad Kuring

Takdir teu beunang dipungkir Jodo, pati, bagja, cilaka Kagungan Mantenna Rumasa baheula moyok Rumasa baheula kuring ngalalaworakeun ...

Baca selengkapnya »

0
Digegel Anjing Edan
Digegel Anjing Edan

Harita teh di Desa Kersaanyar Kacamatan Cilawu Kabupaten Garut awal taun 1947. Ngaran kuring Halim, karek asup sakola di kelas hiji Sakola...

Baca selengkapnya »

0
Sasakala Banteng Tandukan
Sasakala Banteng Tandukan

Ceuk dongeng, baheula mah banténg téh teu boga tanduk. Nu tandukan mah kuda. Nya, pangna banténg tandukan ogé, éta téh paméré kuda! Kieu c...

Baca selengkapnya »

0
Biantara Paturay Tineung
Biantara Paturay Tineung

Assalamu’alaikum wr.wb Alhamdulillahirobbil’alamin. Washolatu wassalamu ‘ala asrofil anbiyai wal mursalin, Allahumasali Muhammad wa’alla...

Baca selengkapnya »

0
Asal Muasal Bulu Lutung Hideung
Asal Muasal Bulu Lutung Hideung

Jaman baheula sasatoan teh barisa ngomong kawas jelema biasa. Sakabeh sasatoan hirupna teh sauyunan jeung tara mumusuhan. Ari anu dianggap...

Baca selengkapnya »

0
Aya Naon Jeung Iteung
Aya Naon Jeung Iteung

Kacaritakeun di hiji lembur aya hiji kulawarga ngaranna kulawarga Kabayan. Dina hiji poe kacaritakeun Nyi Iteung keukeuh hayan...

Baca selengkapnya »

0
Biantara/Pidato Paturay Tineung SD
Biantara/Pidato Paturay Tineung SD

Assalamu’alaikum wr.wb Langkung tipayun simkuring ngahaturkeun nuhun ka panatacaraga anu parantos maparinan waktos ka sim kuring saparak...

Baca selengkapnya »

0
Duh
Duh

Poe ieu Cimata ragrag teu kabendung Ngabageakeun anjeun nu menta dihampura Poe ieu Anjeun datang lain salaku patandang rek tarung Ng...

Baca selengkapnya »

0
Ngintip
Ngintip

Sawios ngintip sakedik Ngintip kanyaah salira Numawi rada ragu ieu manah Margi pinuh kurasa kaasih Alhamdulillah asih tos kapimilik d...

Baca selengkapnya »

0
Ngariksa Budaya Ngaliwatan Mikacinta Basa Sunda
Ngariksa Budaya Ngaliwatan Mikacinta Basa Sunda

Assalamualaikum wr.wb, Bapa miwah Ibu anu ku sim kuring dipihormat. Sateuacanna sumangga urang nyanggakeun puji sinareng sukur ka Gusti...

Baca selengkapnya »

0
Si Kabayan Ngingu Munding
Si Kabayan Ngingu Munding

Bubuka Ku Juru Catur/Narator: Pamiarsa, si Kabayan anu kakocap pinter tapi bodo, bodo tapi pinter, Kumaha ketakna si...

Baca selengkapnya »
 
 
Top