0
Loba daun nu kapiceun
Ngalayah dina tampian,
Loba waktu nu kapiceun
Ngulayab teu kadalian.

Metik cabé ngali laja
Ngeureut iwung sakalian,
Ati téh ku marojéngja
Inget kampung pangbalikan.

Kuraos nu nuju ngakeul
Andiprek gigireun dulang,
Rumaos can gaduh bekel
Mun parek digero mulang.

Sok sieun ari barala
Kalabang nyoco panangan,
Sok sieun disaha-saha
Pas datang teu ditepangan.

Sasasih asa Sadinten
Di lembur jiga nu nganjang,
Sugan masih dipercanten
Umur abdi masih panjang.

Kang IsMaya

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top