0
Kekerot
Tetenjrag
Huak-haok
Teu merenah kalimah-kalimahna
Jauh disebut alus mah

Rarasaanna kabeh tabe
Rarasaanna kabeh tunduk
Rarasaanna kiabeh manut
Moal aya nu wani mungpang sasaha oge
Kitu ceuk pikirna

Adigung adiguna sifatna
Sifat Rahwana tamleg
Sifat Rahwana nurun
Ti iraha kituna teh ?
Ti mimiti jadi gegeden tayohna mah

Iis Nur Aisyah

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top