0
Célak béntang timur
di teuteup ku reueus kalah ngalices kemba.
Isin ku langit, walerna halon.

Tanggah, leres ning!
Luhur langit nu lengkung lega ambahana taya nu mapakan.

Langit kingkin,
gura-giru nyalimutan diri ku haleungheum.

Girimis nepikeun sedihna.

Lirih.
risi sieun kurasa mokaha
bakal kénging bebendon ti nu Maha Luhur!

Situ Ciburuy

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top