0
Miara Diri Malar Teu Karerab Saab Nu Nyongkab
Miara Diri Malar Teu Karerab Saab Nu Nyongkab

Ibtida kahiji Mitembeyan ku hamdalah, nganteur lengkah ngalalanyah khutbah, sugri puji estu kagungan Ilahi tempat sadaya mahluk gumusti....

Baca selengkapnya »

0
Ti Iraha
Ti Iraha

Kekerot Tetenjrag Huak-haok Teu merenah kalimah-kalimahna Jauh disebut alus mah Rarasaanna kabeh tabe Rarasaanna kabeh tunduk Rara...

Baca selengkapnya »

0
Variasi Guru Minda
Variasi Guru Minda

Sampiung ngapung ka manggung Ngalayang di mega nangtung Ngalayang di mega malang Nyerangkeun bentang baranang Kumacacang kumalayang ...

Baca selengkapnya »

0
Biantara/Pidato Paturay Tineung Dina Ahir Taun (Perpisahan Sareng Kenaikan Kelas)
Biantara/Pidato Paturay Tineung Dina Ahir Taun (Perpisahan Sareng Kenaikan Kelas)

Bismilaahirrohmanir rohim, Assalaamualaikum wr. wb. Langkung  ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka pihak panitia anu parantos masi...

Baca selengkapnya »

0
Peuting Kingkin
Peuting Kingkin

Peuting kingkin Hawar-hawar kapireng hariring Melas-melis nyeuitan rasa Sumélékét, ngélékéték rasa Guligah Reup, langit angkeub katu...

Baca selengkapnya »

0
Paneja
Paneja

Di antara rajegna gedong saligrong Kuring micangcam saung jangkung Pikeun nyawang ka sakuriling tangtung Di antara gurilapna sarwa per...

Baca selengkapnya »

0
Lagu Puja
Lagu Puja

Gusti, Ingkeun ieu kalbu sina ngalagu ngawihkeun kangen ka Anjeun Tiap renghap sadami-sadami dihejah asma Anjeun hiji-hiji Ya Rohman...

Baca selengkapnya »

0
Waktu
Waktu

Loba daun nu kapiceun Ngalayah dina tampian, Loba waktu nu kapiceun Ngulayab teu kadalian. Metik cabé ngali laja Ngeureut iwung saka...

Baca selengkapnya »

0
Kaduhung
Kaduhung

Moal, moal nolak Lamun hiji waktu anjeun di dieu Moal, moal sakali-kali deui Ngaraheutan hate anjeun Ampun, kaduhung sagede gunung ...

Baca selengkapnya »

0
Kota Subang
Kota Subang

Ti Lembang mawa kasono Anu lawas henteu pajonghok Jeung Anjeun Lembur kuring nu sajati. Duh, Ti Lembang Jalan mudun pungkal-pengkol...

Baca selengkapnya »

0
Sobat
Sobat

Batur kasebutna Deungeun-deungeun kaitungna Asalna teu wawuh Jalma asing asalna Eta baheula

Baca selengkapnya »

0
Biantara Paturay Tineung Wawakil Guru/Kapala Sakola
Biantara Paturay Tineung Wawakil Guru/Kapala Sakola

Assalamu’alaikum wr.wb. Alhamdulillahirobbil’alamin. Washolatu wassalamu ‘ala asrofil anbiyai wal mursalin, Allahumasali Muhammad wa’all...

Baca selengkapnya »

0
Isin
Isin

Célak béntang timur di teuteup ku reueus kalah ngalices kemba. Isin ku langit, walerna halon. Tanggah, leres ning! Luhur langit nu le...

Baca selengkapnya »

0
Biantara Paturay Tineung Wawakil Siswa
Biantara Paturay Tineung Wawakil Siswa

Assalamu’alaikum wr. wb. Puji sinareng sukur kasanggakeun ka Allah Illahi Robbi. Alhamdulillah wasyukurilah, Laillahhailallah, Subhanall...

Baca selengkapnya »

0
Sajak Cinta
Sajak Cinta

Dina nyasar, nyawang pangalaman nu kaliwat Waktu ngarasakeun nimat cinta nu munggaran Tina hate tukeur ucap anu suci Kuring bogoh ka an...

Baca selengkapnya »

0
Conto Biantara Ngamumulé Bahasa Seni Budaya Sunda
Conto Biantara Ngamumulé Bahasa Seni Budaya Sunda

Alhamdulillah Wassukru ala niamilah. Wassolatu Wassalam ala Rosulillah. Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wa maw walah amma ba’du. Girang pangajen...

Baca selengkapnya »
 
 
Top