0

UNDAK-USUK BASA
T
(RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES)
Basa Loma
Basa Lemes
(keur ka Sorangan)
Basa Lemes
(keur ka Batur)
Tabeat
Adat
Panganggo
Tadina
Awitna, kawitna
Kawitna
Tai
Kokotor
Kokotor
Taksir, naksir, ngira
Nginten-nginten
Nginten-nginten
Taktak
Taktak
Taraju
Talatah
Wiat saur
Wiat saur
Tambah
Tambih
Wuwuh
Tampa
Tampi
Tampi
Tampolong
Tampolong,
tempat ludah
Pangludahan
Tanda, ciri
Tawis
Tawis
Tangen, katangen
Kanyahoan
Kauninga
Tangga, tatangga
Tatangga
Tatangga
Tanggung (jawab)
Tanggel
Tanggel
Tangtung, nangtung
Nangtung
Ngadeg
Tanwade, tangtu
Tangtos
Tangtos
Tanya
Taros
Pariksa
Tapi
Nanging
Nanging
Tarang
Tarang
Taar
Taranjang, ditaranjang
Ditaranjang
Diwuwuda
Tarima
Tampi
Tampi
Tawar, nawar
Nawis
Mundut
Tayoh-tayohna
Rupina
Rupina
Teang, neangan
Milari, ngilari
Milari, ngilari
Tempo
Sarantos
Sarantos
Tenjo, nenjo,
tempo
Ningal
Ningali
Tepi
Dugi
Dugi
Tere
Tere
Kawalon
Tereh
Enggal
Enggal
Tedun, nedunan
Nyaosan
Nyaosan
Teleg, teureuy
Teleg
Telen
Tembang, nembang
Nembang
Mamaos
Tepi, nepi
Dugi
Dugi
Tepung
Tepang
Tepang
Terus
Teras
Teras
Teundeun
Simpen
Simpen
Tincak
Tincak
Dampal
Titah, nitah, jurung
Ngajurungan
Miwarang
Toa, ua
Pun ua
Tuang rama
Tonggong
Tonggong
Pungkur
Topi, dudukuy
Topi, dudukuy
Tudung, langgukan
Tulis
Tulis
Serat
Tulung, pitulung
Pitulung
Pitandang
Tulus
Tulus
Cios
Tuluy
Teras, lajeng
Teras, lajeng
Tumpak
Tumpak
Tunggang
Tunduh
Tunduh
Palay
Tunggu
Antos
Antos
Tungkul, nungkulan
Nungkulan
Ngaluuhan
Turun
Turun
Lungsur
Turut, nurut
Nurut
Tumut
Tutu, nutu
Nutu
MeuseulCopyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top