0
Sangkuriang ngaran kuring
Ti beurang tukang caringcing
Ti peuting tukang ngalinjing
Neangan indung nu nundung
Ah! Kuring hirup nyingkahan kabingung
Nyingkahan rurubed nu jolna ti aing
Bongan kiwari geus taya wanci mustari
Rea teuing sangkuriang
Geus musna beurang
Alam geus ilang dangiang
Tinggal peuting anu panjang
Cul hanca, ngadukduk acong-acongan
Cul raga muru muru nu acan karuhan

Sangkuriang ngaran kuring
Nu dibapaan ku badega
Da bongan indung nu linglung
Ngucap jangji tanpa ungang-ungang
Indung! Bongan saha medalkeun sangkuriang
Kitu cek ajali
Tangtu kaharti
Tapi naha ? dayang sumbi ngudar ucap
Apan cek tadi
Sangkuriang baris mondong nyai putri
Nu ninun puluh taun
Tapa bari sewot kana barera
Bongan geus nyieun carita
Ngagurat di nu kiwari
Alam! Anjeun musuh nu weduk ku teluh
Nu ngayuga! ieu kuring geuwat ropea
Ulah dijieun teundeun poho
Bisi dunya ditangtang ka tengah kalang tanpa sisi

Sangkuriang ngaran kuring ! prak raponan
Samemeh dunya awut-awutan, panonpoe disosoeh
Samemeh balebat ngan kari urut
Bongan geus nyieun ebat
Ka sangkuriang anu linglung
Eh istijrad! nyata anjeun teu beunang dipisobat
Tangtu ku aing ditenjrag
Ieu kuring sangkuriang
Menta hirup mangsa bulan mun geus kembar
Najan napsu rek dikencar-diumbar.

Hasan Wahyu Atmakusumah
Rakata, 20-11-1955
Tina Kanjutkundang

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top