0
Kembang Malati sesebutanana
Kembang Malati lalandihanana
Geulis camperenik atuda
Someah ramah sifatna

Cung ngacung nu naksir
Cung ngacung nu mikahayang
Cung ngacung nu mileuleuheung
Cung ngacung nu sok micamcam

Euis Bandung teu adigung
Euis Bandung anu kayungyun
Numatak pantes loba nu gandang hayang
Hayang ngarendeng jeung hatena

Kang Dadang, Mas Joni, Bang Anton, Kanda Rudi
Aduh sadayana naksir
Sadayana boga impian jatukrami ka Euis Bandung
Emh ach

Kenging : INA

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top