0
Nya harita urang wakca
Mengketkeun rasa katresna
Kacipta imutna anjeun,,,
Kacipta manjana anjeun,,,
Basa harita anjeun wakca
Bade satia salamina
Januari 2013
Langit teh ngadadak mendung
Marengan angkeubna rasa
Basa harita anjeun wakca
Megatkeun tali katresna
Januari,,,
Ajeun lir ibarat saksi cinta kuring jeung manehna

Kintunan Asep S


Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top