0
'Na Tetelar Taun Anyar
'Na Tetelar Taun Anyar

Naon deui nu rek digalindengkeun ku urang ayeuna lagu cinta, lagu liwung, atawa hariring cikahuripan ? antara rasa jeung mangsa sihoren...

Baca selengkapnya »

0
Tacan Aya
Tacan Aya

Kuring mah moal loba kahayang oge pamenta Komo deui nyodorkeun persyaratan nu loba Moal oge hayang dinangna-nengne Diagung-agung atawa...

Baca selengkapnya »

0
Conto Biantara Lembur Singkur
Conto Biantara Lembur Singkur

Assalamualaikum Wr. Wb. Mukadimah (Inalhamdalilah……./Alhamdulilah Wasalatu Wasalamu…… ) Langkung tipayun puja urang sanggakeun kanu mah...

Baca selengkapnya »

0
Ati-Ati
Ati-Ati

Ngobrol sareng Ibu Lilih Teu sambarang kedah widi Kusabab loba pipilih Akhirna euweuh nu jadi Pare malayuna padi Apalkeunna ku soran...

Baca selengkapnya »

0
Hartos Sareng Definisi Biantara Dina Bahasa Sunda
Hartos Sareng Definisi Biantara Dina Bahasa Sunda

Biantara nyaéta, nyarita hareupeun balaréa pikeun nepikeun hiji perkara, sipatna monolgis, ukur diréspon ku unggeuk/gideg, keprok, jeung ...

Baca selengkapnya »

0
Bongan Kitu
Bongan Kitu

Bongan kitu disebutna, puguh mega dipapay di awang-awang: cek aing angin Bongan kitu karasana, nyerina raheut tatamba ka saban tabib: ...

Baca selengkapnya »

0
Diantos
Diantos

Abdi nampi Abdi sayogi Dileuleuheung ku salira Mung sakieu ayana Nyanggakeun sajalantrahna Teu aya nu disumputkeun

Baca selengkapnya »

0
Januari 2011
Januari 2011

Nya harita urang wakca Mengketkeun rasa katresna Kacipta imutna anjeun,,, Kacipta manjana anjeun,,, Basa harita anjeun wakca Bade sat...

Baca selengkapnya »

0
Sangkuriang
Sangkuriang

Sangkuriang ngaran kuring Ti beurang tukang caringcing Ti peuting tukang ngalinjing Neangan indung nu nundung Ah! Kuring hirup nyingka...

Baca selengkapnya »

0
Malati
Malati

Kembang Malati sesebutanana Kembang Malati lalandihanana Geulis camperenik atuda Someah ramah sifatna Cung ngacung nu naksir Cung ng...

Baca selengkapnya »

0
Kurupuk
Kurupuk

Kurupuk (Ind. kerupuk; Ing. crackers) nyaéta salah sahiji jenis kadaharan jajanan (snacks). Najan kitu, di sababaraha wewengkon, utamana ...

Baca selengkapnya »

0
Dikantunkeun
Dikantunkeun

Ceuk hate mah Alim pegat sareng salira Ceuk niat mah Hoyong nyarengan salira salamina Ceuk nafsu mah Keuheul katut handeueul teu aya ...

Baca selengkapnya »

0
Layon
Layon

Layon teh poe ieu dikurebkeun Digotong ku opat jalma Ti opat juru Dua hareup Dua tukang Perlu keneh balarea geuning Teu walakaya T...

Baca selengkapnya »

0
Undak-Usuk Basa Tina Awalan Hurup U-W-Y
Undak-Usuk Basa Tina Awalan Hurup U-W-Y

UNDAK-USUK BASA U-W-Y (RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES) Basa Loma Basa Lemes (keur ka Sor...

Baca selengkapnya »

0
Sonten
Sonten

Enung, Purnama kapindingan méga bodas Angin lirih Léah réma ngudar beulitana Asih urang di ayun ambing hariring

Baca selengkapnya »

0
Reret
Reret

Imut Salira rekah Pageuh nalian juru paneuteup, Ngoyagkeun rohangan haté nu simpé. Angin humandeuar Lirih kingkin

Baca selengkapnya »

0
Undak-Usuk Basa Tina Awalan Hurup T
Undak-Usuk Basa Tina Awalan Hurup T

UNDAK-USUK BASA T (RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES) Basa Loma Basa Lemes (keur ka Sora...

Baca selengkapnya »

0
Dikurebkeun Kabeh
Dikurebkeun Kabeh

Rombongan anggota DPR jeung politisi partey UGER (Ucing Gering) ngajigjug ka hiji lembur singkur, dina raraga kampanyeu pilkada. Acan oge ...

Baca selengkapnya »
 
 
Top