0
Teu karaos geuning tos rebo deui,
nyerelekna wanci langki kapalire ati,
kubetah-betahna diri,
dipasihan yuswa ku Gusti,
sanaos parentahna kaluli-luli,
ngahihilapkeun ka purwadaksi,
poho katemah wadi ilang kadali,
tonggoy nyamuni,
dina pirang alesan nu sa'enyana matak teu kaharti......

Kintunan Abi Santang


Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top