0

UNDAK-USUK BASA
R
(RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES)
Basa Loma
Basa Lemes
(keur ka Sorangan)
Basa Lemes
(keur ka Batur)
Rarabi
Rarabi
Garwaan
Raksa, pangraksa
Pangraksa
Panangtayungan
Ramo
Ramo
Rema
Rampes
Mangga
Mangga
Ranyed, ngaranyed
Ngaranyed
Ngalambangsari
Rasa, ruamasa
Rumaos
Rumaos
Rea, loba
Seueur
Seueur
Receh
Receh
Artos alit
Resep, karesep
Karesep
Kalangenan, kaseneng
Reujeung
Bareng
Sareng
Reuneuh
Kakandungan
Bobot, ngandeg
Reureuh
Reureuh
Ngaso
Rieut
Rieut
Puyeng
Rikip, ririkipan
Ririkipan
Rerencepan
Ripuh
Ripuh
Repot
Robah
Robah
Robih
Roko, ududeun
Roko
sesepeun
Rua, sarua
Sarupi, sami
Sarupi, sami
Rujuk, rempug
Rempug
Rempag
Rumasa
Rumaos
Rumaos
Rupa, warna
Rupi
Rupi
Rusuh, rurusuhan
Enggal-enggalan
Enggal-enggalan


Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top