0
Inggis ku bisi rempan ku basa
Ilahar paribasa anu tos teu bireuk deui
Sagala rupa kudu tarapti dina laku lampah

Numatak moal hareup teuing moal tukang teuing
Upama sagala dirumpak bahaya ngaranna
Rupa-rupa kahirupan karandapan nuturkeun umur

Ancad laer teuing ulah sabab ngalilakeun
Iseng-iseng oge ulah kamalinaan komo dibarung ngalonyengan
Sopan santun wajib dipilampah ku diri
Yakin kana kanyaah Allah SWT
Amalan alus kudu dilakonan salawasna
Harepan sim kuring nepi ka jaga di yaumil akhir

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top