0
Neuteup seukeut anu anteb
Katawis gurat kanyaah salira
Henteu wakca namung kabaca

Kabaca natrat pisan
Tindak-tanduk salira faktana
sawios henteu kedah dibejerbeaskeun

Neuteup seukeut anu anteb
Ngagedur dina jero ati
Abdi sadrah bade nuturkeun
Nuturkeun kana pangajak salira

Ngajak ngarangkep jatukrami
Anu diwengku Sunnah Nabi
Sangkan hirup jadi hurip
Teu kaluar tina bagbagan agama

Kenging : INA

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top