0
Sareundeuk saigel
Sapapait samamanis
Kulayeut silih asah silih asih silih asuh
Kayungyun atuh anu saperti eta mah

Picontoeun balarea
Tara ieuh pacogregan atawa harengheng
Runtut raut hirupna
Sauyunan teu pakia-pakia

Jauh matak tibelat
Deukeut matak betah
Moal pukah moal robah
Sapagodos salawasna

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top