0
Runtuhna kalungguhan
Aya sabab musababna
Moal ujug-ujug sagala oge

Kalungguhan identik kakawasaan atawa jabatan
Loba nu pada-pada hayang
Padahal kalungguhan amanat gede

Amanat dunya akherat
Salah kaprah gede balukarna
Tamiang meulit ka bitis

Parakatangtang pereketengteng
Asa pangunggulna
nu lian neureuy ciduh

Sifat anu kitu peta
Nganteurkeun ragragna kalungguhan
Melak cabe moal jadi bonteng

Kenging : INA

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top