0

Ya Allah
Jantenkeun abdi
Hiji istri nu resep babakti
Babakti ka caroge
Taat agama sareng darigamana

Ya Allah
Tebihkeun abdi tina hal-hal
Nu ngabalukarkeun kadoreksaan

Dongkapkeun ka diri abdi
Hiji jalmi nu sapuk janten imam
Imam dunya akherat

Mugia kumelendang di alam dunya ieu
Nyandak barokah kanggo sadayana

Ema, Bapa
Abdi neda pangdu’ana
Mugia Allah tinekanan

Kenging : INA

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top