0

UNDAK-USUK BASA
N-O
(RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES)
Basa Loma
Basa Lemes
(keur ka Sorangan)
Basa Lemes
(keur ka Batur)
Najan, parandene,
sanajan
Sanaos
Sanaos
Nasehat, papatah
Nasehat, papatah
Piwuruk, piwejang
Nungkulan
Nungkulan
Ngaluuhan
Ngan
Mung
Mung
Ngaran
Wasta, nami
Jenengan, kakasih
Ngeunah
Ngeunah
Raos
Ngora
Ngora
Anom
Nini
Pun nini
Tuang eyang
Nohonan
Nyaosan, nyumponan
Nyaosan
Nyaho
Terang
Uninga
Nyana
Nginten
Nginten
Nyaring
Nyaring
Teu acan kulem
Nyolowedor
Nyolowedor
Midua manah
Obat, ubar
Obat, ubar
Landong
Ogan, ondang
Ondang
Ulem
Ome, ngomean,
menerkeun
Ngalereskeun
Ngalereskeun


Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top