0

UNDAK-USUK BASA
L
(RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES)
Basa Loma
Basa Lemes
(keur ka Sorangan)
Basa Lemes
(keur ka Batur)
Labuh
Labuh
Geubis
Lahun, ngalahun
Ngalahun
Mangkon
Lain
Sanes
Sanes
Laju
Laju
Lajeng
Laki, lalaki
Lalaki
Pameget
Laku, payu, laris
Pajeng
Pajeng
Lalajo
Nongton
Nongton
Lamun, upama
Upami
Upami
Lanceuk
Pun lanceuk
Tuang raka
Lantaran, sabab, marga
Jalaran, sabab
Margi
Lapar
Lapar
Palay tuang
Larung, liwat, kalarung
Kalangkung
Kalangkung
Laun, laun-laun
Lami-lami
Lami-lami
Leho
Leho
Umbel
Lengoh
Lengoh
Teu nyandak nanaon
Letah
Letah
Ilat
Letak, diletak
Diletak
Diilat
Lebah, palebah
Leresan
Leresan
Leumpang
Lempang
Angkat
Leungeun
Leungeun
Panangan
Leungit
Leungit
Ical
Leutik
Alit
Alit
Leuwih
Langkung
Langkung
Lila
Lami
Lami


Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top