0

UNDAK-USUK BASA
K
(RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES)
Basa Loma
Basa Lemes
(keur ka Sorangan)
Basa Lemes
(keur ka Batur
Kabar, beja, warta
Wartos
Wartos
Kabeh, kabehanana
Sadayana
Sadayana
Kabur, minggat
Minggat
Lolos
Kacida, nataku,
naker, panteg
Kalintang
Kalintang, teu kinten
Kadang, kadang warga
Kadang wargi
Wargi-wargi sadayana
Kajeun, keun bae
Sawios
Sawios
Kakara, karek
Nembe
Nembe
Kalan-kalan, sakapeung
Sawaktos-waktos
Sawaktos-waktos
Kalenger. Kapaehan
Kapaehan, kapiuhan
Kapidara
Karembong
Kekemben
Kekemben
Kari, tinggal
Kantun
Kantun
Kasakit, nyeri
Kasakit, kanyeri
Kasawat
Katara, kacairi
Katawis
Katawis
Kapalang, kagok
Kapambeng
Kapambeng
Katuhu
Katuhu
Tengen
Kawantu
Kawantos
Kawantos
Kawas, saperti
Sapertos
Sapertos
Kawin
Nikah jatukrami
Jatukrami, rendengan
Kede
Kenca
Kiwa
Kejo, sangu
Sangu
Sangu
Kelek
Kelek
Ingkab
Kesang
Karinget
Karinget
Kedeng, ngedeng
Ngedeng
Ebog
Keris
Keris
Duhung
Keur, pikeun
Kanggo
Kanggo, haturan
Kiih
Kahampangan
Kahampangan
Kira, sangka, ngira,
nyangka
Nginten
Nginten
Kocap, kocapkeun,
kacaritakeun
Kacarioskeun
Kacarioskeun
Kolot
Kolot
Sepuh
Komo, sumawonna
Komo, sumawonna
Sumawonten
Kongkorong
Kangkalung
Kangkalung
Kop, pek
Mangga
Mangga
Kuat
Kiat
Kiat
Kubur
Kaluat
Kaluat
Kudu
Kedah
Kedah
Kuku
Kuku
Tanggay
Kuluwut, nguluwut,
nguyung
Nguluwut, nguyung
Ngangluh
Kumbah
Kumbah
Wasuh
Kumis
Kumis
Rumbah
Kumpul
Kempel
Kempel
Kungsi
Kantos
Kantos
Kurang
Kirang
Kirang
Kuren, kurenan
Rimbitan
Rimbitan
Kuring, sim kuring
Abdi, sim abdi
Sim abdi


Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top