0
Geulis
Kembang kameumeut
Panutan ati

Bagea
Jatukrami moal lami deui
Mugia teu aya halangan-harungan

Akang seja mikanyaah
Akang seja nyimpen kaasih
Mugia Allah widi maksad urang

Geulis
Urang pageuhkeun niat suci ieu
Mugia teu kagembang timana wae jolna

Nun Gusti Nu Maha suci
Mugia dikabul
Mugia dugi kana waktosna
Amin.

Kenging : INA

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top