0
Ngaheruk
Bingung
Na kamana atuh?

Rungsing
Tagiwur
Na kamana atuh?

Beu
Pundung tea anjeun teh ning
Na kamana atuh

Nyai
Hampura Akang ngaraheutan hate
Na kamana atuh?

Nyai
Sugan teh moal luluasan kieu?
Na kamana atuh?

Nyai
Geuning leungiteun teu aya anjeun teh
Na kamana atuh?

Kenging : INA

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top