0
Surya wiwitan medal nyaangan alam
Pangrasa nyingraykeun pepedut sésa peuting nu wening
Hurung ngempur sumirat ngantunkeun
Balébat sajorélat matak tibelat

Récét sada sasatoan éstu mépéndé haté
Nu méh simpé, teu ari balas ngumbar
Lamunan, "Naha salira cangcaya?"
Rasa asih mimiti ngancik miraga lemah kanyaah
Jungjunan,
Wilujeng enjing, baktos tineung ti kaanggangan.

Bayu Arya Laksmana


Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top