0
Aya neugtreug ari cinta
Luhur gunung lega laut
Jalan tarahal henteu diijir

Saestuna nu karaos
Teu paduli,
Piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir
Lemah anggang ka langitna

Aya ku neugtreug ari cinta
Ukur anjeun nu cimekbleuk dina hate
Henteu ingkah diganti ku anu sejen

Kintunan Ozexs Junior

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top