0
Undak-Usuk Basa Tina Awalan Hurup N-O
Undak-Usuk Basa Tina Awalan Hurup N-O

UNDAK-USUK BASA N-O (RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES) Basa Loma Basa Lemes (keur ka Sor...

Baca selengkapnya »

0
Regang Garing
Regang Garing

Régang garing éta ukur sumegruk dina mongkléngna peuting. nyukrih hiji guritan suni dina lungkawing nurani. naha anjeun keur anteng ngum...

Baca selengkapnya »

0
Angin
Angin

Tinggali, Halimun jeung ibun dina kaca jandéla Nu mindingan paneuteup kuring. Asa hayang sakali-kali kuring ngerèka Lukisan rupa anje...

Baca selengkapnya »

0
Cinta Ieu
Cinta Ieu

Cinta ieu Lir érmawar rekah Ligar dina rasa Ngabalung sungsum Moal laas ku mangsa tigerat atawa lantis ku hujan nu ngan sapoé

Baca selengkapnya »

0
Undak-Usuk Basa Tina Awalan Hurup L
Undak-Usuk Basa Tina Awalan Hurup L

UNDAK-USUK BASA L (RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES) Basa Loma Basa Lemes (keur ka Sor...

Baca selengkapnya »

0
Nguatan Akar Budaya Sunda
Nguatan Akar Budaya Sunda

Ngabandungan paripolah kiwari, loba nu ngarasa hariwang. Pacéngkadan, lain ukur bruk-brak jeung nembrak, malah digegedékeun. Nu asalna teu...

Baca selengkapnya »

1
Undak-Usuk Basa Tina Awalan Hurup I-J
Undak-Usuk Basa Tina Awalan Hurup I-J

UNDAK-USUK BASA I-J (RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES) Basa Loma Basa Lemes (keur ka So...

Baca selengkapnya »

0
Teteh
Teteh

Moal ilang kanyaah Moal ilang kadeudeuh Moal laas ku garis batas Moal leumpeuh ku kapanasan Tong salempang Tong hariwang Tong longk...

Baca selengkapnya »

0
Undak-Usuk Basa Tina Awalan Hurup D-E
Undak-Usuk Basa Tina Awalan Hurup D-E

UNDAK-USUK BASA D-E (RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES) Basa Loma Basa Lemes (keur ka Sor...

Baca selengkapnya »
 
 
Top