0
Sésa hujan ngeyembeng dina eurih
Ngaborelak hérang katojo ku panon poé

Angin ngahiliwir lalaunan
Aya gerentes asih nu marengan léngkah na qodar

Lamping nu lungkawing
Dangdaunan ting arulang
Gugupay ngajak paturay.

Dede Iskanddar

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top