0
Handap asor tabe'atna
Sopan santun kalimahna
Tartib tata-titina
Kayungyun atuh sagalana

Kasep tambah kasep
Kasepna lahir batin
Moal aya cawadeun
Turutaneun balarea

Putra saha atuh salira teh
Dimana linggihna nun
Hapunten kumawantun naros
Abdi sadaya reueus anu kalintang

Kenging : INA

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top