0
Hampura Akang, geulis
Hampura Akang

Ngan kitu jeung kitu anjeun ka kuring
Sanggeus sawatara lila ngahuleng

Akang moal deui-deui
Ninggalkeun Nyai katut barudak

Akang kaduhung nu taya tungtung
Diudag ku rengkak polah nyangsarakeun

Kaduhung moal tiheula
Kaduhung nyasaak dada

Duuuhhhh Nyai
Akang pasrah, sumerah dihideung dibeureumkeun

Geuning Akang nu sulaya jangji
Akang nu ngolemar kagoda sakolebatan

Kieu geuning jadi jalma nu teu istiqomah
Babari kagembang ku pamandangan aheng

Duuuhhhh Gusti
Mugia aya keneh kanyaahna kanggo diri abdi!

Kenging : INA

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top