0

Mun pareng ningali bulan
Purnama anu ayeuna nyaangan
Omat ulah ngarasula
Pèdah akang teu aya mareungan

Hatè manteng ka salira
Kebat lir caang purnama
Moal linci komo midua
Anceug lir karang sagara

Geulis
Purnama ngadadak alum
Ngawawaas manah nu muyung
Meureun anjeun rada pundung
Nahan sono teu kabendung

Girimis mimiti ngeuclak
Nyumputkeun katineung bulan
Nyuuh dina pangsujudan
Amparan tilam kahèman

Hayu urang ngaraket keun
Kadeudeuh urang duaan
Neuja muntang ka Pangèran
Di kiat keun Iman Islam

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top