0
Gusti,
Aya angin gaib sumilir
Norobos angen nu sumpeg
Mepes seuneu nu ngabela dina tegal implengan

Gusti,
Rumasa teh kalana nu kalunta-lunta
Ngalurjeunkeun asal mula, tumpak kareta durjana
Amarah jeng sarakah

Duh Gusti
Najan kamana nya indit,
dosa teu weleh ngukuntit.

Kesrom Neblexs

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top