0
Aya ku lirih
Ari angin ngahariring
Ngeleter ngusapan kembang tarate
Nu ligar di tengah situ galih nu wening

Mangga geura tingal
Purnama gé tepi ngaca gelenyuna, enung

Hayu atuh sami cuang petik
Keur buah impian urang nu manis petétan ati.

Ki Jante

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top