0
Hampura
Hampura

Hampura Akang, geulis Hampura Akang Ngan kitu jeung kitu anjeun ka kuring Sanggeus sawatara lila ngahuleng

Baca selengkapnya »

0
Sesa Hujan
Sesa Hujan

Sésa hujan ngeyembeng dina eurih Ngaborelak hérang katojo ku panon poé Angin ngahiliwir lalaunan Aya gerentes asih nu marengan léngkah...

Baca selengkapnya »

0
Sono
Sono

Girimis kapeutingnakeun Nutup lalakon katunggaraan Tiis nyecep karasana Saperti hate kuring nu keur ngarandapan Tunggara tibabaheula ...

Baca selengkapnya »

0
Ah
Ah

Aya ku lirih Ari angin ngahariring Ngeleter ngusapan kembang tarate Nu ligar di tengah situ galih nu wening Mangga geura tingal Purn...

Baca selengkapnya »

0
Geulis
Geulis

Mun pareng ningali bulan Purnama anu ayeuna nyaangan Omat ulah ngarasula Pèdah akang teu aya mareungan Hatè manteng ka salira Kebat...

Baca selengkapnya »

0
Kacapi
Kacapi

Sora kacapi kapireng peuting keur simpe Juntrang-jentreng noelan kalbu Matak waas, Tibelat kieu rasana

Baca selengkapnya »

0
Wanci Simpe
Wanci Simpe

Dipalataran rasa, Salambar daun buah ngémploh Leupas ngalayang

Baca selengkapnya »

0
Cidra
Cidra

'Na lambaran kanyaah 'Na amparan kaheman neundeun endahna. Mangkak karembangan,ligar sataman dina impleungan. Kahayang ngajul ...

Baca selengkapnya »

0
Nyorang
Nyorang

Nyorang panineungan Nyukcruk galur dina hambalan harepan Ngigelan mangprangna jaman Aeh,,,, Gening wanci geus ganti deui Nyerelek te...

Baca selengkapnya »

0
Saha?
Saha?

Naha saha anjeun teh nu sabenerna? Nu teu weleh ngancik dina ati Datang dina impenan Ngolebat dina sawangan.

Baca selengkapnya »

0
Teu Ngarasula
Teu Ngarasula

Heurin letah heureut lengkah Mung sakieu buktosna Banda teu aya sumawonna patalayah Abdi sadar tumarima Ieu cocobi ti Gusti Nu Maha A...

Baca selengkapnya »

0
Reueus
Reueus

Handap asor tabe'atna Sopan santun kalimahna Tartib tata-titina Kayungyun atuh sagalana

Baca selengkapnya »

0
Duh Gusti
Duh Gusti

Gusti, Aya angin gaib sumilir Norobos angen nu sumpeg Mepes seuneu nu ngabela dina tegal implengan

Baca selengkapnya »

0
Kidung Asih Bulan Bentang
Kidung Asih Bulan Bentang

Bulan sapasi tatan-tatan Nyawang bentang nu baranang Pating kariceup Ngajakan imut. Bulan sapasi wangun isin Nembongan na sela-sela ...

Baca selengkapnya »

0
Serat Sareupna
Serat Sareupna

Saampar laut burahay ngangkleung-ngangkleung gumplukan mega kancana taya nu leuwih ngempur ti dinya, iwal imut nu ngagulubur nungtun k...

Baca selengkapnya »

0
Ngalayang
Ngalayang

Ngalayang lamunan Mangprang minuhan langit janari letik Kebek teu nyesakeun lolongkrang saeutik Ciibun pagalo jeng renghap angin Nyece...

Baca selengkapnya »
 
 
Top