0
BALEBAT

Balebat mépéndé caang
Tanda wanci manjing burit
Layung beureum ngagupayan
Tangara datangna peuting
Sujud pasrah ka gusti
Najan haté perang campuh
Ulah aral subaha
Pan hirup téh geus pinasti
Didunya teh urang ngan ukur ngumbara

Nur Fithry, Pengajar di SMKN Malangbong Garut

Copyright © Tatar Pasundan 

Posting Komentar

 
Top