0
Resep ningalina
Rame pisan sabab panas situasina
Prung nu rek tandang geura siaga

Padungdung dina waktuna
Marebutkeun korsi kalungguhan
Kabeh hayang pangnyongcolangna

Punten tumaros nun
Upami salira parantos siap upami kawon?
Dupi salira sanggem bade amanah?

Pami teu lepat nun
Saurna kalungguhan teh musibah
Musibah lantaran sieun teu amanah

Kenging INA

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top