0
Moal, moal nolak
Lamun hiji waktu anjeun di dieu
Moal, moal sakali-kali deui
Ngaraheutkeun hate anjeun

Ampun, kaduhung sagede gunung
Rumasa, ngalalaworakeun
Rumasa, nganggap enteng
Beu, geuning kuring nu ngegel curuk

Kaduhung tara tiheula
Kaduhung mawana bingung
Kaduhung hese dipulung
Kaduhunh geuring ngalanglayung

Kenging INA

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top