0
Sagudat carita urang katindih waktu, jungjunan
Jadi lambar-lambar carita dina catetan lengkah jeung renghap urang
Sagudat nu tembus ti mangsa beurang
Muka gapura caang
Tug nepika wanci peuting ngalengkahna papanjang-panjang
Merele teu eureun marengan poe
Mepende teu leureuh najan kalan kacida capena
Tah didinya

Enya
Dina kaca pangheulana
Ngaran anjeun ditulis pangkandelna
Diteruskeun ku kotretna katresna anu rosa
Dirangkepan ku kasono nu teu kungsi bisa cacarita
Ngagalura mapakan gunta-gantina mangsa
Walatra nepika wanci ampir teu malire ngabudahna rasa

Duh, jungjunan
Loba beurang nu ditulis cihujan
Mindeng peuting samagaha gugudatan
Kabeh tumplek minuhan buku urang
Pasesedek, pili genti ngarobeda hate ku cimata

Tos lantis, jungjunan
Hurupna reumis ku girimis
Aksarana baseuh aribunan
Buku urang, haben jibreg cimataan

Jungjunan
Iraha anjeun mungkas carita ku tulisan kabagjaan
Boa-boa, meureun pamohalan
Duh, kuharianeun

Cimata Nyi Iteung, 090512

Copyright © Tatar Pasundan 

Posting Komentar

 
Top