0
Keur Hate Nu Ngelis
Keur Hate Nu Ngelis

Kamari ieu aya langlayangan pegat talina Ngawang-ngawang nuturkeun abringan mega Rék ka mana nya indit Dina hate kiwari ngancik kasedi...

Baca selengkapnya »

0
Jungjunan
Jungjunan

Sagudat carita urang katindih waktu, jungjunan Jadi lambar-lambar carita dina catetan lengkah jeung renghap urang Sagudat nu tembus ti m...

Baca selengkapnya »

0
Ruhak
Ruhak

Geuning anjeun lir arjuna sasab Mentangkeun rěwuan jamparing Nu kapentang lir di usap angin Sumilir serah bongkokan

Baca selengkapnya »

0
Undak-Usuk Basa Tina Awalan Hurup G-H
Undak-Usuk Basa Tina Awalan Hurup G-H

UNDAK-USUK BASA G-H (RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES) Basa Loma Basa Lemes (keur ka Sora...

Baca selengkapnya »

0
Tepis Wiring Panyarandean Hate
Tepis Wiring Panyarandean Hate

Waktu poe condong ka kulon Raga urang cindek paanggang Tapi soca pateuteup geugeut Hate ngubara leupas tina simpayna Sidik urang geus...

Baca selengkapnya »

3
Sumalindung
Sumalindung

Najan liwung kakurung tungtung Najan muyung kakurung layung Jung sumalindung kanu Agung Duh, Gusti wiati pangarti Nu sajati mariksa a...

Baca selengkapnya »

0
Peuting
Peuting

Karasa sa'abna Bayeungyang lebah kahayang Hayang beuncing Hayang nyangking Ka'ahenganana rasa nu disebut katresna Asa geus p...

Baca selengkapnya »

0
Rumasa
Rumasa

Kuring rumasa pisan Moal ieuh diangles ku hate Kuring rumasa geus ulin ka hate anjeun Duuuhhh hate Naha atuh bet wani-wani kitu peta ...

Baca selengkapnya »

0
Kawih Kaasih
Kawih Kaasih

Hate mah lir kila-kila simpena langit Meusmeus muyung tungtung layung Meusmeus melang ku hariwang Piligenti ngagali wanci Silih bintih...

Baca selengkapnya »

0
Nyawang Bulan
Nyawang Bulan

Nyawang bulan na implengan Anjog ka langit peteng Samagaha rasa Kakangen teu lantis-lantis

Baca selengkapnya »

0
Wilujeng Boboran Syiam 1434 H
Wilujeng Boboran Syiam 1434 H

Teu karaos, Romadon alias sasih siam tos ampir lekasan. Sasasih campleng urang sami-sami ngalakonan ritual saum. Sanes mung saukur nahan l...

Baca selengkapnya »

0
Katresna
Katresna

Sora turaes mimiti ngagelik mirig wanci Nganteur panon poe anu reupreupan rek mulang Kalakay marurag ngalayang teu walakaya katebak angi...

Baca selengkapnya »

0
Paanggang
Paanggang

Neuteup langit pasosorè Aya katineng dina layung Nyumirat mauran hatè Meureuman èndah mangsa Ngeutret keun puisi ku mangsi emas

Baca selengkapnya »

0
Balebat
Balebat

Layung teu némbongan Kasilih ku rincikna hujan Balebat, Teu katingali kaburu datang peuting, Ngan harepan Sugan bulan rék datang ném...

Baca selengkapnya »

0
Basisir
Basisir

Pasosore dibasisir Panon poe neuleuman sagara nu umpalan Nyesakeun hibarna layung

Baca selengkapnya »

0
Tutuwuhan
Tutuwuhan

Tutuwuhan ngawarah kuring Nitah sabar Ka pelok anu dipelak Teu bisa nanyakeun Iraha kapan buahan

Baca selengkapnya »
 
 
Top